Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

 

Szkoła do hymnu!

10 listopada o godzinie 11.11 przyłączyliśmy się

do akcji „Szkoła do hymnu”

zorganizowanej z  inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej

Wspólne śpiewanie hymnu przez przedszkolaków  było dla nas świadomą radością z tego, że Polska jest niepodległa.

Cieszymy się, że w taki sposób mogliśmy ją celebrować. Zapraszamy do galerii...

  

  

Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

 

W związku z rozwojem epidemii rząd zdecydował o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń dotyczących stacjonarnego nauczania. Rozszerzone środki zapobiegawcze zostaną wprowadzone od soboty 7 listopada do niedzieli 29 listopada. Wśród nich nowe regulacje prawne dotyczące oświaty. Od poniedziałku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian. Uczniowie klas I-III zabierają do domu podręczniki i  materiały niezbędne do pracy zdalnej. Dodatkowe informacje, które dotyczyć będą szczegółowych rozwiązań organizacyjnych zdalnego nauczania uczniów klas I-III przekażą wychowawcy klas. Życzę dużo spokoju, cierpliwości oraz tego, co najważniejsze  - zdrowia.

 

Dyrektor Minasiewicz Iwona

 

Samorządowe Przedszkole W Somiance

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA/STARSZAKA 2020

"Idzie sobie przedszkolaczek

Śpiewa, tańczy oraz skacze.

Dziś też powód ma do śmiania,

Bo to dzień jest pasowania."

Fotorelacja w galerii

 

 

28 października 2020 roku w naszej szkole odbyła się długo wyczekiwana przez

dzieci uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia klasy pierwszej. Tego dnia

13 uczniów zdało swój pierwszy szkolny egzamin. Po złożeniu przyrzeczenia każdy

pierwszak odcisnął swój palec w księdze  i tym samym zostawił swój ślad.

Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy i medale. Po uroczystości

wszyscy udali się na poczęstunek, który przygotowali rodzice. Uroczystość była ogromnym

przeżyciem dla wszystkich. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci. Zapraszamy do galerii...

 

 DOWÓZ UCZNIÓW 
Rano dowóz uczniów do szkoły zgodnie z  dotychczasowym harmonogram. W związku z wymianą pieca/w klasach będzie ogrzewanie zastępcze/  odwóz uczniów o godzinie 13.30. 

Komunikat Dyrektora dotyczący nauczania zdalnego

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

W związku z czasowym ograniczeniem działalności szkół związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, od dnia 26.10.2020 r. uczniowie klas IV- VIII przechodzą na nauczanie zdalne.

1. Zajęcia dla klas 0-III pozostają bez zmian, zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. Dla uczniów 0-III zgodnie z planem pracuje również świetlica szkolna i stołówka.

2. Obowiązujący od 26 października 2020r. harmonogram dowozów i odwozów zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

3. Zajęcia zdalne dla uczniów klas IV-VIII będą odbywać się zgodnie z aktualnym planem  zajęć,  z wykorzystaniem dziennika elektronicznego MobiDziennik oraz platformy GOOGLE MEET i ZOOM. Nauczyciele prowadzą zajęcia ze szkoły.

4. Lekcje zdalne mogą trwać 35-40 minut. Chcemy, aby uczniowie nie spędzali całego dnia przed monitorem komputera, dlatego też zajęcia on-line będą prowadzone naprzemiennie.

5.Będziemy się starali dostosować sposób zdalnego nauczania do możliwości psychofizycznych i organizacyjnych naszych uczniów.

6. Uczniowie w godzinach planowych zajęć pozostają do dyspozycji nauczycieli, ewentualne problemy z Internetem muszą być niezwłocznie zgłaszane wychowawcom klas  w tym samym dniu , inaczej uczeń będzie uznany za nieobecnego na zajęciach

7. Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez stronę internetową i dziennik elektroniczny  i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

8. Dziennik elektroniczny "MobiDziennik" staje się głównym źródłem informacji, dlatego też Rodzice  proszeni są do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych w dzienniku.

9. Wszelkie zmiany, nowe informacje będą dodatkowo zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

10.W sprawach administracyjnych należy kontaktować się ze szkołą telefonicznie: 29 74 187 20 lub za pomocą dziennika elektronicznego MobiDziennik.

11. Poniedziałek będzie dniem organizacyjnym, podczas którego wychowawcy klas przekażą uczniom niezbędne informacje.

12. Pozostałe informacje będą sukcesywnie przekazywane poprzez e-dziennik.

13. Jednocześnie informuję, że zgodnie z nowymi zaleceniami sanitarnymi, uczniowie w wieku do lat 16 w godzinach od 8:00 – 16:00 mogą wychodzić z domu tylko pod opieką osoby dorosłej.

Zapraszamy Państwa do współpracy i wsparcia szkoły w tym okresie. Jestem przekonana, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie a Naszym wspólnym i najważniejszym celem jest dobro i zdrowie naszych dzieci.

  Dyrektor Iwona Minasiewicz

 

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Stało się! Mamy dziennik elektroniczny w szkole. Teraz możemy być w stałym kontakcie. Loginy i hasła rozdane. Regulamin korzystania z Dziennika Elektronicznego w zakładce „Dokumenty”. Proszę o zapoznanie się z nim. Jeśli macie Państwo jakieś wątpliwości, proszę o kontakt z wychowawcą klasy.

 

                                                                                                    Dyrektor Iwona Minasiewicz

 

W związku z dużym wzrostem zachorowań na covid  - 19, zarządzeniem dyrektora szkoły, wprowadza się od 12.10 2020r. do odwołania obowiązek zakrywania ust i nosa przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły podczas przerw śródlekcyjnych.

 

                                                                                                                                                                                        Dyr Iwona Minasiewicz 

Aktualności

https://serwer1890233.home.pl/przyjaznaprofilaktyka/online/po-stronie-mocy-rodzice/

https://serwer1890233.home.pl/przyjaznaprofilaktyka/online/po-stronie-mocy-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BC/

https://serwer1890233.home.pl/przyjaznaprofilaktyka/online/ubezpieczeni-przez-rodzic%C3%B3w/#p=28

https://serwer1890233.home.pl/przyjaznaprofilaktyka/online/ubezpieczeni-przez-rodzic%C3%B3w-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BC/#p=1

 

Szanowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!

     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jaką każdego dnia z wysoką starannością wykonujecie.  Wierzę, że z wiedzy, którą Państwo przekazujecie te i kolejne pokolenia wychowanków, będą korzystać przez resztę swojego życia  i z pewnością przekażą ją dalej. Będą dzięki Państwa zaangażowaniu mogli z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania, osiągać sukcesy

   Jednocześnie życzę Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

     Wam drodzy Uczniowie życzę, abyście w każdym Nauczycielu dostrzegli tę iskrę pasji, którą będziecie naśladować.

   Dziękuję Pracownikom Administracji i Obsługi za wkład w życie szkoły. Może często nie widać na pierwszy rzut oka Waszej pracy, ale po dokładniejszym spojrzeniu na życie szkoły każdy z nas ją dostrzeże i doceni.

   Gratuluję wszystkim nagrodzonym osobom. Cieszę się razem z Państwem, że tak trudna i wymagająca dużego oddania praca została uhonorowana. 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Somiance

  

 

Szanowni Państwo, Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci wprowadzam w naszej szkole dodatkowe ograniczenia. Od poniedziałku 12.10.2020r. obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców i innych osób do szkoły. Rodzice, przyprowadzają i odbierają dzieci przed drzwiami budynku szkoły i przedszkola. Podczas przerw wszystkie osoby przebywające w strefach wspólnych zobowiązane są do noszenia maseczek lub przyłbic. W sprawach pilnych prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny. Telefon do sekretariatu szkoły  29 74 187 20. Szanowni Państwo, zależy nam aby nauczanie w trybie stacjonarnym jak najdłużej było realizowane w naszej szkole, dlatego też proszę o zastosowanie się do mojej prośby.

                                                                                                                                                                                                  Dyrektor Iwona Minasiewicz

 

 

 

 

2020/2021