Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start / Jadłospis

Jadłospis

Opłata za obiady wynosi 80 zł- miesiąc.

Wpłat dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy :

22 8923 1076 0600 0920 2006 0001

tytułem: imię i nazwisko, klasa