Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start / KL.IV / PRZYRODA I HISTORIA

PRZYRODA I HISTORIA

 

23.06 TEMAT: Z WIZYTĄ  NA ŁĄCE I POLU UPRAWNYM .

 

Wasze miejsce zamieszkania sprawia, że takie  widoki jak łąka i pole uprawne nie są Wam obce. Każdy widział te krajobrazy w okolicy a wielu z Was na pewno przebywało na łące czy polu i potrafi odróżnić te dwa środowiska.  Łąka czyli tereny  licznych traw i roślin zielnych jest środowiskiem życia wielu zwierząt niewielkich rozmiarów, np. pszczoły, trzmiele, motyle oraz pająków, żab, ropuch a także  ptaków i zajęcy. Organizmy łąkowe są od siebie zależne i tworzą  tzw. łańcuchy pokarmowe. Pamiętając, że pierwszym ogniwem każdego łańcucha są samożywne rośliny wykonajcie zad. 3 str.117 w Zeszycie ćwiczeń. Rośliny łąkowe można podzielić ze względu  na barwy kwiatów na:

 

ü  kwitnące na żółto (jaskier ostry, kmieć błotna i pierwiosnek lekarski)

 

ü  kwitnące na biało (jastrun właściwy, stokrotka pospolita i krwawnik pospolity)

 

ü  kwitnące na różowo (firletka poszarpana, rdest wężownik, goździki kropkowany)

 

ü  kwitnące na fioletowoniebiesko (bodziszek łąkowy, dzwonek rozpierzchły szałwia łąkowa)

 

PODANE  WYŻEJ  NAZWY  ROŚLIN  WYSZUKAJCIE  SOBIE  NA  STRONACH INTERNETOWYCH, a zobaczycie jak wyglądają „te kwiatki”, i zorientujecie się,  że widzieliście je podczas  letnich wędrówek a tylko  nie pamiętacie ich nazw.  Zróbcie  potem zadania na str. 116  w Zeszycie ćwiczeń.  Zwróćcie uwagę na to, że niektóre rośliny są trujące i trzeba ich nie zrywać. Pamiętacie też  zapewne, że nie wolno wypalać uschniętych traw.                                                                                        Pola uprawne są najczęściej obsiewane zbożami oraz roślinami warzywnymi czy oleistymi. Podstawowe  zboża to pszenica, żyto, jęczmień i kukurydza – kto nie rozpozna  tych zbóż w zad. 2 str.118 w Zeszycie ćwiczeń to niech wyszuka w Internecie, ponieważ  książki musieliście oddać do biblioteki. Rośliny warzywne  rozpoznajcie w zad. 3 str. 119. Na polach żyją także zwierzęta, które mogą być pożyteczne ale też szkodliwe z punktu widzenia człowieka – stonka ziemniaczana, bielinek kapustnik czy mszyce. Wykonajcie zadanie 4 ze str. 119, w którym  na pewno nie będziecie mieli problemu aby rozpoznać te obie grupy zwierząt żyjących na polach i ogródkach.

 

 

 

25. 06 klasa 4  Powtórzenie działu 7- Życie na lądzie i w wodzie.

 

Utrwaleniem waszych wiadomości i umiejętności z rozdziału 7 będzie wykonanie ćwiczeń w  Zeszycie ćwiczeń str.120 – 121 – 122.

 

 

 

 

HISTORIA   

23.06  

Temat: Pokojowa rewolucja „Solidarności”

Rządzący naszym krajem komuniści nie zapewniali Polakom normalnych warunków życia, w sklepach brakowało podstawowych towarów żywnościowych i sprzętów w gospodarstwie domowym. W dużych zakładach pracy, tam gdzie spotykało się wielu robotników, organizowane były strajki i protesty. Kilkakrotnie w Polsce Rzeczpospolitej Ludowej ( tak brzmiała nazwa naszego kraju od II wojny światowej) dochodziło do wielkich protestów - wystąpień ludności z powodu niezadowolenia z sytuacji w kraju. W roku 1980 protesty i strajki objęły bardzo dużo zakładów pracy i wówczas rządzący musieli porozumieć się z przedstawicielami robotników. Podpisano wówczas porozumienia i utworzono związek zawodowy „Solidarność”. Jego przywódcą został Lech Wałęsa, w późniejszych latach wybrano go na prezydenta Polski. Niestety komunistyczne władze naszego kraju, nie mogąc pogodzić się z ograniczeniem swoich wpływów wśród robotników wprowadziły Stan wojenny, to znaczy, że po 13 grudnia 1981 r. władzę w Polsce sprawowało wojsko. Przywódcy związku Solidarność zostali aresztowani a zwolennicy solidarności działali bez przemocy- organizowali manifestacje, wydawali książki i pisma o prawdziwej historii Polski i działalności komunistycznej. Rządy komunistów zakończyły się dopiero w naszym kraju w połowie  1989 roku, po wyborach 4 czerwca, które przegrała dotychczasowa władza a do sejmu wybrano wielu działaczy „Solidarności”. Podsumowaniem tej lekcji będzie zad. 3 str. 79 w Zeszycie ćwiczeń.

9.06

Temat: O „żołnierzach niezłomnych”.

 

Przypominam Wam, że na poprzedniej lekcji dowiedzieliście się o tym, że we wrześniu 1939r. napadli na nasz kraj sąsiedzi, wybuchła II wojna światowa i Polacy działali w konspiracji – tajnie, tworzyli silny ruch oporu. Największą organizacją walczącą przeciwko okupantom  była Armia Krajowa. Wielu żołnierzy tej armii, polskich patriotów nie przestawało prowadzić walk nawet wtedy,  gdy z ziem polskich wycofali się Niemcy, ponieważ kraj nasz zajęły wtedy władze radzieckie, nazywane komunistycznymi. Polacy nie chcieli oni, aby rządzili w Polsce ludzie podporządkowani  Stalinowi- to przywódca Związku Radzieckiego, nie dbający o Polaków i starali się walczyć z taka władzą. Ludzi tych nazywamy żołnierzami niezłomnymi albo wyklętymi, ale niestety ich walka była wówczas bez szans, bo komunistyczne władze miały wiele wsparcia i okazały się silniejsze. W zagadnieniach z tej lekcji macie opisane dwoje takich odważnych żołnierzy – bohaterów tamtych czasów, Witolda Pileckiego i Danutę Siedzikównę. Proszę zapoznać się z informacjami o tych postaciach na stronie 147 - 148 i napisać w zeszycie ze str. 149 jaki los spotkał  tych pokazanych Wam na wzór odwagi i patriotyzmu „żołnierzy niezłomnych”.

 

2.06.

Temat: Szare Szeregi – bohaterscy harcerze.

Po krótkim czasie od odzyskania niepodległości, gdy nasz kraj zaczął się rozwijać w wielu dziedzinach i budować swoją gospodarkę, spotkał nas nowa tragedia - we wrześniu 1939 r. napadli na nasz kraj sąsiedzi, najpierw Niemcy, a zaraz potem Rosja Radziecka. Wybuchła II wojna światowa i znaleźliśmy się w  niewoli, pod okupacją niemiecką. Polacy działali w konspiracji – tajnie, tworzyli silny ruch oporu. Jakie organizacje stawały  wtedy do walki z okupantem i czym były Szare Szeregi dowiecie się z tego tematu. Proszę przeczytać treści w podręczniku str. 140 -144, obejrzeć fotografie  najbardziej znanych i odważnych harcerzy z tego okresu i napisać ich nazwiska i pseudonimy konspiracyjne do zeszytu pod tematem lekcji. Następnie wykonajcie zad. 1 str. 71 w Zeszycie ćwiczeń.

 

PRZYRODA    

 

9.06.

Temat:  Jakie drzewa rosną w lesie?

 

Na to pytanie z tematu  większość z Was odpowiedziała by, że liściaste i iglaste, ale wiele osób nie rozpoznałoby nazw  gatunków pospolitych drzew rosnących w lasach naszego regionu. Dlatego też na str. 188-189 podręcznika macie pokazane drzewa iglaste wraz z różniącymi  ich igłami i szyszkami a na str. 190-191 ilustracje drzew liściastych. Po zapoznaniu się z tymi tablicami drzew w podręczniku wykonacie prawidłowo zad. 1. str. 113 oraz 4 i 5 str.115 w Zeszycie ćwiczeń.

 

4.06.

Temat: Poznajemy budowę lasów .

Zbiorowisko roślinne zwane lasem poznawaliście także w klasach młodszych. Dzisiejsza  lekcja  będzie utrwaleniem  ale  i  rozszerzeniem  waszych  wiadomości. Dla sprawdzenia z klas młodszych znajomości warstw lasu zrobicie zad. 1 str. 110 z Zeszytu  ćwiczeń, w podręczniku na str. 182 macie przypomnienie. Warunki panujące w każdej z tych warstw musicie rozczytać ze str. 183, gdzie pokazane są przy użyciu symboli: słoneczka -nasłonecznienie, strzałki - wiatr, kropli - wilgotność. Po zapoznaniu się z tym rysunkiem i tekstem sprawdzicie swoją wiedze wykonując zad. 2. ze str.110  oraz 3. str.111 w ćwiczeniówce.

2.06.

Temat: Warunki życia na lądzie.

Warunki  panujące na obszarach lądowych mogą być zimne, gorące, suche lub wilgotne, dlatego też organizmy musiały dostosować się do takich środowisk, a życie na lądzie jest bardziej zróżnicowane niż w wodzie. Proszę zapoznać się z treścią tematu na str.177-180. Przepiszcie z podsumowania TO NAJWAŻNIEJSZE ! str. 180 pierwszą kropkę i ją zapamiętajcie. Następnie korzystając z wiadomości z tego tematu w książce zróbcie zad.1 i 2 str.108 oraz 3 str.109. Uczniowie z nr od 1 do 9 z listy w dzienniku odeślą str. 108 do sprawdzenia.