Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2020/2021

Wykaz podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2020/2021

UWAGA!!!

 

Uczniowie wszystkich  klas będą wyposażeni przez szkołę w podręczniki

z dotacji celowej MEN

 do wszystkich przedmiotów prócz religii.

 

 

Rodzice sami zakupują podręcznik do religii dla klas od I do VIII

 

 

Szkolny zestaw programów i podręczników w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym   w Somiance , w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:

- Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1481)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników                                                               

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawyv programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. 2018 poz. 1679).