Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

OBOWIĄŻKI I PRAWA UCZNIA