Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI

 

Przez cały rok szkolny wielu uczniów wkłada dużo wysiłku,

aby zdobyć najwyższe oceny w nauce i zachowaniu.

Z wielką dumą prezentujemy poniżej wyniki najlepszych z nich.