Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start / KL. V / RELIGIA

RELIGIA

22.06.2020
TEMAT:  CI, CO WSKAZUJĄ  DROGĘ - POWTÓRZENIE I UTRWALENIE  WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU V.
 
Sprawdź  swoją wiedzę z rozdziału V  rozwiązując test  ze strony 140. 

 15.06.2020
TEMAT: NAUCZYCIEL-  PRZEWODNIK W DRODZE. 
 
 Dziś  spróbujemy  sobie odpowiedzieć  na pytanie, dlaczego potrzebujemy nauczycieli? Nauczycielem można nazwać każda osobę, która swoją wiedzę  i umiejętności  przekazuje innym.
Wychowawca to osoba ,która uczy,  jak się zachowywać,  aby być dobrym ,sprawiedliwym i uczciwym człowiekiem. Wychowawcami są wasi rodzice i nauczyciele.  Pan  Bóg  chce abyśmy  stawali  się lepsi,mądrzejsi,  dlatego dajecie wam rodziców  oraz nauczycieli,  dzięki którym  macie szansę  nieustannego  poszerzania wiedzy, doskonalenia umiejetności oraz  stawania  się  dobrymi  uczniami i kolegami. Pan Jezus tez był  nauczycielem-  miał swoich uczniów, którzy tak Go nazywali  i którym  przekazywal swoją  naukę.  Całe Jego życie  jest wzorem jak należy  postępować, aby osiągnąć królestwo niebieskie.
CECHY DOBREGO NAUCZYCIELA 
☆ otwarty,
☆ sprawiedliwy,
☆pomocny,
☆szanuje ucznia,
☆ma wiedzę i umiejętności, 
☆ żyje tak,jak naucza,
CECHY DOBREGO  UCZNIA
☆ stosuje się do rad  nauczyciela,
☆ jest gotowy  zdobywać wiedzę i umiejętności 
☆ szanuje nauczyciela
Pismo Święte przypomina  o posłuszeństwo wobec tych ,którzy  są za nas odpowiedzialni, a więc  także nauczycieli i wychowawców.  Do tego zobowiązuje  nas również czwarte  przykazanie Dekalogu, które  mówi  nie tylko  o posłuszeństwo do rodziców, ale  też nauczycieli  i wychowawców, o raz przykazanie miłości, które uczy szacunku  do każdego człowieka. 
ZADANE. NAPISZ W JAKI SPOSÓB OKAZUJESZ  SZACUNEK SWOIM  WYCHOWAWCOM  I NAUCZYCIELOM