Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start / KL. VI / BIOLOGIA

BIOLOGIA

 BIOLOGIA 09.06.2020 

 

Temat lekcji: Mięśnie

 

Proszę zapoznać się z materiałem na stronie: https://epodreczniki.pl/a/miesnie/D2QENe5O7

 

Z tym tematem już mieliście do czynienia poznając rodzaje tkanki mięśniowej. A dziś poznacie:

 

 • funkcje układu mięśniowego;
 •  związek budowy mięśnia z pełnioną funkcją;
 •  na czym polega antagonizm pracy mięśni;
 •  na czym polega współdziałanie kości, stawów, mięśni i ścięgien w funkcjonowaniu układu ruchu.

 

Prac a domowa: W zeszycie proszę zapisać:

 

Mięśnie szkieletowe stanowią czynną część układu ruchu, a kości i ich połączenia – bierną.

 

Kości, mięśnie, stawy i ścięgna, współpracując ze sobą, umożliwiają ruch organizmu.

 

Mięsień jest zbudowany ze zdolnego do skurczów brzuśca i ścięgien.

 

Ruch realizowany jest przez mięśnie działające przeciwstawnie.

 

Z układem ruchu współpracują m.in. układ krwionośny i nerwowy.

 

Mięśnie potrzebują do pracy dużych ilości energii uwalnianej w procesie oddychania komórkowego.

 

W warunkach niedoboru tlenu w mięśniach odkłada się kwas mlekowy, przez co powstają zakwasy.

 

 

Temat lekcji: "Tkanki budujące organizm człowieka" 

Jest to temat po części powtórzeniowy, ponieważ rodzaje tkanek omawialiśmy na początku roku szkolnego. Zapoznając się z informacjami ze strony: https://epodreczniki.pl/a/tkanki-budujace-organizm-czlowieka/DIwsH1NpT  nauczycie się:

 

 • wyjaśniać, co to znaczy, że organizm człowieka ma budowę hierarchiczną;
 • prowadzić obserwacje mikroskopowe tkanek zwierzęcych i dokumentować je za pomocą rysunków;
 • wykazywać związek ich budowy z pełnioną funkcją (na przykładzie wybranych tkanek);
 • rozróżniać tkanki na podstawie obserwacji obrazów mikroskopowych i schematów;
 • wskazywać cechy krwi, tkanki kostnej i chrzęstnej świadczące o ich przynależności do tkanek łącznych.

 

Praca domowa: zapisać w zeszycie podane informacje.

 

 • Organizm człowieka ma budowę hierarchiczną, którą można zilustrować zapisem: komórka – tkanka – narząd – układ narządów – organizm.
 • Poszczególne struktury organizmu współpracują ze sobą, realizując funkcje życiowe.
 • W organizmie człowieka występują 4 rodzaje tkanek: nabłonkowa, mięśniowa, nerwowa, łączna.
 • Budowa tkanki wykazuje przystosowania do pełnionej funkcji.
 • Tkanka nabłonkowa pełni wiele funkcji: ochronną, wydzielniczą, zmysłową, rozrodczą.
 • Tkanka mięśniowa może się kurczyć, dlatego odpowiada za funkcję ruchu.
 • Tkanki kostne i chrzęstne stanowią rusztowanie ciała.
 • Tkanka nerwowa odbiera i przewodzi bodźce nerwowe.
 • Tkanka łączna wypełnia przestrzenie pomiędzy innymi tkankami, ma bardzo zróżnicowaną budowę i funkcję.

 

26.05.2020

Temat lekcji: "Podsumowanie wiadomości z zakresu kręgowców zmiennocieplnych",

podr. str. 143. Proszę się również zapoznać z materiałem w podręczniku oraz na podanych stronach:

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1HPuhFcq

https://epodreczniki.pl/a/tajemnice-ptasiego-lotu/DWicDmTry

https://epodreczniki.pl/a/ssaki/D18sT1ZyF

Informacje te pomogą wam przypomnieć sobie: przystosowania ptaków do lotu, ptaki żyjące w Polsce, przyczyny wędrówek ptaków. Zapoznacie się również Z cechami budowy ssaków oraz  wybranymi ssakami  żyjącymi w Polsce.

Praca domowa: Dla sprawdzenia samego siebie proszę prześledzić zadania z podręcznika WIESZ CZY NIE WIESZ i potem się ocenić(odpowiedzi macie podane). Proszę rozwiązać ćwiczenia dotyczące podsumowania z zeszytu ćwiczeń  i zdjęcia prac przesłać na e-maila.