Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start / KL. VI / GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

 

23.06 geografia klasa 6. Temat: Relacje Polski z sąsiadami -  POWTÓRZENIE.

Omówiliśmy charakterystyczne cechy państw sąsiadujących z Polską - poznawaliście nowoczesny przemysł Niemiec, turystyczne atrakcje Czech i Słowacji, kulturowe dziedzictwo Litwy i Białorusi, współczesne problemy Ukrainy oraz zróżnicowanie przyrodnicze Rosji. Dziś wykonajcie zadania na str. 101 -102 w Zeszycie ćwiczeń, które są podsumowaniem działu: Sąsiedzi Polski. Poradzicie sobie na pewno z tymi ćwiczeniami, mimo tego, że nie macie już podręczników, które powinniście zwrócić do biblioteki. Powodzenia. Życzę Wam poznania wielu atrakcyjnych miejsc, nie na kartkach podręcznika, tylko podczas wyjazdów wakacyjnych.

9.06

Temat: Rosja - zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze.

 

Rosja - największe państwo świata pod względem powierzchni, przy granicy z Polską ma niewielki tylko obszar nad Morzem Bałtyckim, pozostała część tego państwa znajduje się nie w naszym sąsiedztwie. Największy obszar, bo aż ¾ Rosji leży w Azji, lecz region tamten jest słabiej rozwinięty niż część europejska. Z powodu ogromnego obszaru, państwo to odznacza się dużym zróżnicowaniem środowiska przyrodniczego – różnymi typami klimatu, i roślinności oraz występowaniem licznych surowców mineralnych, w tym największymi na świecie zasobami węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Bardzo dynamicznie rozwija się też w ostach latach sektor  różnego rodzaju usług. Niestety państwo to jest znane także od negatywnej strony – wywołania konfliktu z Ukrainą czy wcześniej z Gruzją. Proszę zapoznać się z zagadnieniami w podręczniku na str. 161-165 a następnie napisać w zeszycie na podstawie mapki ze str. 164, których surowców mineralnych Rosja ma najwięcej. W zeszycie ćwiczeń zróbcie zadania na str. 98 - 99.

 

2.06 .

Temat: Współczesne problemy Ukrainy.

Nazwę państwa Ukraina, możecie kojarzyć z telewizji lub Internetu, bo często pojawia się  w relacjach dziennikarzy różnych stacji przekazujących relacje z tego kraju. Mogliście też słyszeć o mieszkańcach Ukrainy, ponieważ duża ich liczba przebywała w naszym kraju a nawet i naszym powiecie w poszukiwaniu pracy. Dzieje się tak dlatego, że państwo Ukraina zmaga się od wielu lat z kryzysem gospodarczym, konfliktem zbrojnym z Rosją, a z tego wynikają problemy ludnościowe. Problemy te macie omówione dokładnie w podręczniku na str. 153-158, proszę się zapoznać z tymi zagadnieniami. Do zeszytu napisać z mapki str.154 dwa obszary, nad którymi Ukraina utraciła kontrolę po roku 2014 oraz  dlaczego liczba ludności Ukrainy systematycznie maleje? Uczniowie z nr  2, 4, 5, 10, 14, 15  z listy w dzienniku odsyłają tę notatkę do sprawdzenia.