Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start / KL. VI / RELIGIA

RELIGIA

23.06
TEMAT:  OKO OPATRZNOŚCI -  NIEUSTANNA  OPIEKA  WSZECHMOGĄCEGO  BOGA.
 
 Opatrzność Boża to opieka  Boga  nad wszystkim , co stworzył, a szczególnie nad człowiekiem.  W doświadczeniu Bożej opieki  możemy   dostrzec mądrość, dobroć  i miłość  Boga. Człowiek  otrzymuje  wszystko,co  jest mu potrzebne do rozwoju i do tego , aby otrzymał zbawienie.
Trójkąt  z promieniami  na zewnątrz  i okiem wewnątrz niego  to symbol  Bożej  opatrzności. Oko oznacza, że  Bóg jest  z nami ,znajdziesz nasze  potrzeby i chce  nas w nich wspierać.  Trójkąt jest symbolem  Trójcy Świętej -  przypomina nam ,ze czuwa  nad nami  Bóg Ojciec, Syn Boży  i Duch Święty.  Promienie oznaczają Bożą  chwałę. 
ZADANE:  WYKONAJ ĆWICZENIA  1 I 5.

09.06
TEMAT:  BOŻE CIAŁO-  ODWIEDZINY BOGA. 
 
Podczas uroczystości Najświętszego Ciała  i Krwi Pańskiej  idziemy w procesji  z Najświętszym Sakramentem. Zatrzymujemy się  przy czterech  ołtarzach i  rozważamy  fragmenty Ewangelii, które  nam odsłaniają  prawdę , czym jest dla nas Eucharystia. 
Podczas procesji Bożego Ciała  rozważamy  prawdę, że  Eucharystia  jest ofiarą,  pokarmem duszy,zadatkiem  ( darem)  nieśmiertelności i  sakramentem
 zjednoczenia. 
☆Ewangelia czytana przy pierwszym ołtarzu przypomina, jak w Wieczerniku  Jezus uobecnił  swoją  ofiarę  złożoną następnego dnia na krzyźu.
☆  Przy drugim ołtarzu  czytana jest Ewangelia o cudownym rozmnoźeniu  chleba. Jezus, karmiąc głodnych chlebem,zapowiada
Eucharystię- chleb,które daje nam nowe źycie.
☆ Przy trzecim ołtarzu czytana jest Ewangelia  o wędrówce zmartwychwstałego Jezusa z uczniami do Emaus.
☆ Ostatnia Ewangelia  przypomina nam modlitwę Jezusa o jedność, którą  budujemy  na dobrze  przeżywanej Eucharystii. 
 
 ZADANE:  PRZECZYTAJ TEMAT  ( str150 i 151). KORZYSTAJĄC Z PODRĘCZNIKA I INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W ZADALNYCH LEKCJACH  WYKONAJ ZADANIA W ZESZYCIE ĆWICZEŃ I PRZEŚLIJ DO SPRAWDZENIA.  
 
 
04.06
TEMAT:NIEBO - SPOTKANIE  Z  TYMI ,KTÓRYCH  KOCHALIŚMY.  
 
Żadne  z wyobrażeń  nieba nie  oddaje prawdy  o tym, jak ono jest wspaniałe.  Serce, oko  i ucho  oznaczają zmysły  człowieka.  To,
W jaki sposób  będziemy zjednoczenie z Bogiem  i świętymi, przekracza  możliwości naszego umysłu.  Ze świętymi  jesteśmy  złączen juz teraz w tajemnicy obcowania świętych. Wraz z nimi  i cierpiącym w czyścu  tworzymy wspólnotę Kościoła -  żyjemy w  jednej  wspólnocie obejmującej niebo i ziemię.  Święci, którzy już osiagneli niebo stawiają się za nami u Pana Boga  i wypraszają nam potrzebne łaski. Zwracały się do  nich  w naszych potrzebach, a oni  nasze prośby  przedstawiają  Bogu.
 My z kolei swoją  wdzięczność  i miłość do nich  możemy  wyrazić przez obchodzenie  ich  świąt, otaczanią  czcią ich wizerunków,  naśladowanie ich cnót, itp.
Juź  teraz na ziemi  możemy  doświadczyć nieba. Jest ono  wszędzie tam, gdzie  czynimy  dobro  ludział i oddajemy  cześć Bogu. Jest taka szczególną  osoba w niebie. To Maryja.  Otacza matczyną  miłością  wszystkich ,którzy  pielgrzymują  do niebieskiej ojczyzny.  Mówimy,  że jest naszą przewodniczką  w wierze , bo :
- uczy pokory
- uczy, jak  przyjmować cierpienie
- wstawia się za nami u Boga
- uczy całkowitego zawierzenia Bogu
- uczy, jak pomagać  innym
- uczy ,jak przyjmować wolę Bożą 
- wyprasza u Boga potrzebne łaski 
- pokazuje, jak  być  wiernym do końca.
ZADANE:   Ćwiczenie 6 strona 103.

02.06.
TEMAT:  TAK  ŻYĆ,  BY  NIE OKAZAĆ SIĘ ZBYT LEKKIM - RZECZY  OSTATECZNE.
 
Życie człowieka na ziemi rozpoczyna się  z chwilą poczęcia  i trwa do  śmierci.  Po śmierci ciała  życia duchowego trwa nadal. Od naszego postępowania  na ziemi zależy, jak to życie duchowe będzie wyglądało.  Po śmierci ziemskie  życie każdego  człowieka zostaje  osadzone przez Boga. Wtedy się okaże,  czy od razu będziemy przeżywali szczęście  z Bogiem w niebie, czy przejdziemy przez cierpienie czyśćca, aby móc wejść do nieba, czy też czeka nas wieczne oddalenie od Boga-  piekło.  
 O sądzie Bożym czytamy w wielu miejscach Pisma Świętego. Możemy też przeczytać w   Katechizmie  Kościoła Katolickiego.  
Po sądzie ostatecznym  nastąpi triumf królestwa  Bożego.  Prawda o tym wzywa nas do nawrócenia . Podczas naszego życia  na ziemi i  otrzymujemy od Boga  wystarczająca dużo łask, abyśmy mogli osiągnąć zbawienie.
ZADANE:  PRZECZYTAJ Z PODRĘCZNIKA  FRAGMENTY  KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO nr 1039,1040 oraz Mt 25,31-32,46 i uzupełnij tekst luk w ćwiczeniu 4.  Kierując się kształtem figur,  odczytaj określenia kościoła,  pielgrzymujacego,
uwielbionego i  cierpiącego.  Wpisz je w odpowiednie ramki.

28.05
TEMAT:DZIEŃ DZIECKA - MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI.
 Kaźdy  z was ma  w rodzinie  pewne prawa, które dają  mu poczucie swobody i niezależności.  Przysługują  one z tego powodu,  że  należycie  do rodziny. Pozostali członkowie  mają  obowiązek ich przestrzegać.  Myślę,  że  macie też i obowiązki.  Obowiązki porządkuje funkcjonowanie rodziny. Wypełnienie  codziennych  drobnych prac w domu,jak  sprzątanie  własnego pokoju,wynoszenie śmieci,  pomoc w opiece  młodszym rodzeństwem  itp., sprawia, że rodzina staje  się  wspólnotą, w której troszczymy  się o innych. Wykonując obowiązki, uczucie się sumienności, odpowiedzialności, wraźliwości  i szacunku do innych.
Rodzina nie jest jedyną  społecznością, w której przysługują  wam pewne prawa i obowiązki . W naszym  kraju  od 1991 roku obowiązuje dokument, który dotyczy  właśnie dzieci. Jest to KARTA  PRAW DZIECKA
O tym, jak  ważne  są  dzieci, mówił  Pan Jezus do  swoich apostołów.  Kochał dzieci i chciał, aby były blisko Niego.Mowił:,,  Kto   nie przyjmie  królestwa  Bożego  jak dziecko ,ten nie wejdzie do niego."( Mk10,15) Pan Jezus dał do zrozumienia apostołów,  że   dzieci  są  dla Niego  ważne.  Jak każda  osoba ludzka, posiadają swoją godność, którą  należy szanować.
W podręczniku możecie przeczytać jakie macie prawa  wynikające z  Konwencji o prawach dziecka.  Wszystkie prawa wiążą  się z obowiązkami.  Wynika to z  faktu,że  jeśli  ja mam do czegoś prawo,to inni mają obowiązek go przestrzegać. Z kolei  oni też mają takie samo prawo,którego  ja muszę  przestrzegać.
PODSOWUJAC:
Każdy z nas ma prawa może  oczekiwać od innych przestrzegania  tych praw. Mamy rownieź obowiązek  przestrzegać praw innych.  Ponadto przynależność ko Kościoła  wymaga od nas bezinteresownej pomocy bliżnim. 
ZADANE: WYKONAJ ĆWICZENIE 4  str 126 i 5 str.127.
WSZYSTKIEGO CO DOBRE I PIĘKNE Z OKAZJI DNIA DZIECKA .  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  BOŻEGO NA KAŻDY DZIEŃ  I OPIKI MATKI BOŻEJ. 
 
26.05
TEMAT: .WIATR I OGIEŃ - ZNAKI MOCY  Z WYSOKA.
 Duch Święty jest trzecią  Osobą Boską on obdarza nas  darami i pomaga w konkretnych sytuacjach tym ,którzy Go o to proszą. W Biblii  opisane  są różne  znaki, które towarzyszyły  zastąpieniu Ducha Świętego.  
Nie wiemy , jak wyglada  Duch Święty, dlatego przedstawiamy Go  za pomocą symboli.   Przeczytaj temat i  zrób ćwiczenie  3 i 4 . Prześlij do sprawdzenia.

21.05
TEMAT:JAK  OKAZAĆ  IM MIŁOŚĆ  MATKI I DZIEŃ OJCA.
  Obchody Dnia Matki  i Ojca  zostały zapoczątkowane  w Stanach Zjednoczonych. 
 W Polsce  po raz pierwszy  obchodzono to święto  1914r w Krakowie.
O tym, że  powinniśmy okazywać miłość  rodzicom,  czytamy  na kartach Pisma Świętego. (Syr7,27- 28, Syr 3,3-6)
Bóg obdarza łaskami tych,którzy  szanują i kochają  swoich rodziców, bo oni są darem od Niego.
O szacunku i dziekowaniu za rodziców   mówił  często dzieciom  św.  Jan Paweł II .
Mówił,  że   mama swoją serdecznością  i troskliwoscią ,daje poczucie  bycia kochanym.
Tata  uczy  podejmowania  trudnych wyzwań oraz pokonywania  niebezpieczeństw. 
Święty  Jan Paweł II  często wspomina  swojego tatę, którego zapamiętał jako człowieka religijnego, pracowitego  i sumiennego. Po  śmierci  żony   w 1929 roku otoczył  Karola szczególną  miłością  oraz opieką.  Jan Paweł II  tak go wspomina:
,,Nieraz zdarzało  mi się  budzić  w nocy  i wtedy  zastawałem  mego Ojca  na kolanach,tak jak na kolanach widywałem  go zawsze  w kościele  parafialnym.''
,,Matkę straciłem  jeszcze przed Pierwszą Komunią  Świętą  w wieku  9 lat i dlatego  mniej  ją  pamiętam  i mniej jestem świadomy jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością  duży.''
Wiara i przykład rodziców ukształtowały  osobowość  przyszłego papieża.  To oni pokazali mu, jak wierzyć, być  sumiennym  i pracowitym.. 
Święty Jan Paweł II   zachęca  nas  do dziekowania  Bogu za rodziców. 
WASZYM ZADANIEM BĘDZIE   UŁOŻENIE  MODLITWY, W KTÓREJ PIDZIEKUJECIE  BOGU ZA NICH I POPROSICIE  O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.