Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start / KL. VII / JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

 

22nd June

Subject: Reading comprehension. Ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu pisanego o tematyce zdrowie.

Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania. W każdą lukę wpisz 1, 2 lub 3 wyrazy.

Enjoying the thrill

Most people want a peaceful job, with no danger, but not Simon Addlington. Simon is a film stuntman. He does all the dangerous things that the main actors don’t want to do! He’s jumped off a moving train, and he’s driven a car into a deep river. He’s also run into burning buildings and swum in the sea with sharks. ‘I don’t really get scared,’ Simon says. ‘I just feel very excited when I’m going to do something dangerous. I’m also careful. I only take risks if they’re necessary.’

Simon has had a lot of injuries in his job. He’s broken one of his legs, and he’s sprained his shoulder five times. He’s also burned his arms twice, when he ran into a burning building for a James Bond film. But he doesn’t mind the injuries, because he loves his job. ‘It’s more interesting than working in an office!’ he says.

1   Simon works as a _________________ in films.

2   Simon’s job isn’t peaceful. It’s ______________!

3   He has ____________ with dangerous animals.

4   He doesn’t feel __________ when he’s working.

5   Simon has ______________________ twice.

 

 

19 th June

Subject: Opisywanie swoich doświadczeń z zastosowaniem czasu present perfect.

 

1. Obejrzyjcie uważnie film https://www.youtube.com/watch?v=ruqNfKCKH2s i zróbcie notatki do zeszytu.

 

2. Wykonajcie ćwiczenia online https://www.ang.pl/cwiczenia/806/present-perfect-zastosowanie

 

https://www.ang.pl/cwiczenia/813/present-perfect-budowa, https://www.ang.pl/cwiczenia/809/present-perfect-pytania-przeczenia

 

3. Otwórzcie podręcznik na stronie 95. Wykonajcie ćwiczenie 3 i 5/95 do zeszytu.

 

15th June

Subject: Scream machines-rozumienie tekstu czytanego.

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 94. Przeczytajcie tekst pt.Scream machines. Scary or fun?  Przetłumaczcie go do zeszytu, wypiszcie wraz z tłumaczeniem nowe słownictwo. Zapamiętajcie nowe słówka.

2. Wykonajcie ćw.2,3/94 do zeszytów.

 

Pliki do pobrania