Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start / KL. VII / MATEMATYKA I FIZYKA

MATEMATYKA I FIZYKA

MATEMATYKA

 

 • Temat: Wyszukiwanie i porządkowanie informacji. (22 czerwca)

Obejrzyjcie film https://pistacja.tv/film/mat00421-wyszukiwanie-i-porzadkowanie-informacji-tabele?playlist=360

Zapiszcie w zeszytach poniższą notatkę:

Liczby charakterystyczne dla uporządkowanych danych:

Rozstęp danych – to różnica między największą a najmniejszą liczbą w danej próbie (zestawie liczb).

Średnia arytmetyczna – to liczba uzyskana przez dodanie wszystkich wyników w próbie i podzielenie tej sumy przez liczebność próby.

Mediana – to liczba znajdująca się pośrodku serii danych, uporządkowanych w kolejności od najmniejszej do największej, jeśli liczba danych jest nieparzysta lub jest to średnia arytmetyczna obu liczb środkowych serii danych, uporządkowanych w kolejności od najmniejszej do największej, jeśli liczba danych jest parzysta.

Moda (dominanta) – to liczba, która w danej próbie występuje najczęściej.

 

Przykład:

W 6 różnych sklepach ceny w zł jednego kilograma czereśni były następujące: 18, 12, 16, 14, 10, 20. Ceny to próba. Rozstęp danych to 20 - 10=10. Średnia arytmetyczna to (18+12+16+14+10+20) : 6 = 15. Aby wskazać medianę należy uporządkować liczby w kolejności od najmniejszej do największej: 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ponieważ jest parzysta ilość liczb to nie da się wskazać liczby środkowej. W takiej sytuacji bierzemy dwie środkowe i obliczmy ich średnią arytmetyczną (14 + 16) : 2 =15. Mediana dla tego zestawu liczb wynosi 15. W tym zestawie liczb nie da się wskazać mody (bo wszystkie liczby występują taką samą ilość razy).

 

 • Temat: Przedstawianie danych  na  diagramach. (24 czerwca)

Obejrzyjcie filmy https://pistacja.tv/film/mat00418-interpretacja-danych-diagram-slupkowy?playlist=360

https://pistacja.tv/film/mat00419-interpretacja-danych-diagram-kolowy?playlist=360

 •  
 • Temat:  Odczytywanie danych z wykresów liniowych. (25 czerwca)

Odpowiedzcie online na pytania na podstawie wykresów https://www.matzoo.pl/klasa8/wykres-liniowy_79_541

 •  
 • Temat: Objętość prostopadłościanu. (15 czerwca)

Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=Foe58Vp7S9A zwróćcie szczególną uwagę na jednostki objętości takie jak litr, mililitr i ich związek z jednostkami sześciennymi (zapiszcie je w zeszytach).

Wykonajcie w zeszytach zad.1/str.276, zad.2c/276, zad.7/277. Rozwiązania wyślijcie mailem 15 czerwca.

 • Temat: Objętość graniastosłupa. (19 czerwca)

Obejrzyjcie filmy  https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8  https://www.youtube.com/watch?v=5r4-Js1W8Xk  a następnie wszyscy wykonajcie w zeszytach zad.1b,c/str.281. Poza tym do wyboru zad.2 lub 4 str.281 (podział klasy na grupie fb). Dla chętnych dodatkowo zad.5/281. Na rozwiązania czekam do poniedziałku 22 czerwca.

 •  

  

FIZYKA 

 •  

  •  
  • Temat: Powtórzenie wiadomości z termodynamiki. (23 czerwca)

   

  Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4

   

  •  
  • Temat: Fizyka od podstaw – powtórzenie wiadomości. (25 czerwca)

   

  Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=NSVcm13HOeA

   

  Temat: Parowanie i skraplanie. (9 czerwca)

  Przeczytajcie temat ze strony 259 w podręczniku i przepiszcie notatkę do zeszytu:

  Parowanie to zjawisko zmiany cieczy w gaz. Odbywa się ono w każdej temperaturze. Szybkość parowania zależy od rodzaju cieczy, temperatury i wielkości parującej powierzchni. Zjawisko parowania zachodzi jedynie na powierzchni swobodnej cieczy.

  Jeżeli ciecz paruje całą swoją objętością, to mówimy o wrzeniu. W czasie wrzenia para unosi się nie tylko z powierzchni, ale również z wnętrza cieczy i z dna naczynia, w którym się znajduje. Temperatura wrzącej cieczy (temperatura wrzenia) nie wzrasta, dopóki cała ciecz nie zamieni się w parę. Im wyższe ciśnienie, tym wyższa temperatura wrzenia danej cieczy.

  Skraplanie to zjawisko przechodzenia pary w stan ciekły. Zachodzi wtedy, gdy gaz zostaje odpowiednio oziębiony. Para, skraplając się, oddaje ciepło. Ilość ciepła oddanego jest taka sama jak ilość ciepła pobranego w procesie parowania w takiej samej temperaturze.

  Ciepło parowania jest to ilość energii pobrana od otoczenia przez 1 kg cieczy podczas jej całkowitej zamiany w parę.

   

 •  

Pliki do pobrania