Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start / KL. VII / BIOLOGIA I CHEMIA

BIOLOGIA I CHEMIA

 

CHEMIA VII

 

08.06

 

Temat lekcji: Układ okresowy pierwiastków chemicznych źródłem wiedzy dla chemika.

 

 

 

Podaję wam multimedialny układ okresowy pierwiastków: ukladokresowy.edu.pl

 

 Z jej pomocą proszę poćwiczyć sobie odczytywanie danych z UOP. Proszę przypomnieć sobie jak wiele informacji możemy odczytać z Układu okresowego pierwiastków.

 

 01.06.2020, 02.06.2020

Temat lekcji: "Podsumowanie wiadomości z zakresu wodorotlenków"

Bardzo proszę przeanalizować materiał podsumowujący z podręcznika na stronie 225.

Swoje wiadomości sprawdzicie rozwiązując ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ze str. 121-122 (przesyłamy zdjęcia ).

Jeśli wcześniej nie zapisaliście sobie w zeszycie to zapiszcie teraz informację: Zasady to wodorotlenki  rozpuszczalne w wodzie. Zasadami są wszystkie wodorotlenki metali 1 grupy układu okresowego i niektóre wodorotlenki metali 2 grupy. Każda zasada jest wodorotlenkiem a nie każdy wodorotlenek jest zasad

 

BIOLOGIA VII

 

 

 09.06.2020

 

Temat lekcji: Choroby nowotworowe.

 

Proszę zapoznać się z materiałem na stronach:

 

https://epodreczniki.pl/a/choroby-nowotworowe/DoL1CMKiU

 

https://epodreczniki.pl/b/choroby-nowotworowe-czlowieka/PfWm4Uwxg

 

Praca domowa: Proszę zapisać do zeszytu:

 

W naszym organizmie komórki, których informacja genetyczna uległa mutacji, mnożą się tworząc guz. Jednak nie każdy nowotwór jest równie groźny. Unikanie czynników kancerogennych, prowadzenie zdrowego trybu życia, zaszczepienie się przeciw wirusom mogącym wywoływać raka, wykonywanie badań profilaktycznych i badań predyspozycji genetycznych pozwala uniknąć raka, a jeżeli się pojawi, szybko go wyleczyć. Współczesne metody leczenia nowotworów, jak radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia i operacyjne usunięcie guza są najbardziej skuteczne, jeśli nowotwór zostanie wykryty na wczesnym etapie rozwoju. W przyszłości dostępne będą nieinwazyjne metody leczenia, takie jak immunoterapia, terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych czy terapia genowa, pozwalające precyzyjnie niszczyć komórki rakowe nie szkodząc pacjentowi.

 

chemioterapia

 

metoda leczenia nowotworów polegająca na zastosowaniu leków hamujących rozwój nowotworu poprzez uszkadzanie mechanizmów odpowiedzialnych za podział komórek

 

czynnik rakotwórczy

 

czynnik zwiększający ryzyka zachorowania na nowotwór

 

guz

 

zgrubienie powstałe na skutek mnożących się komórek, których informacja genetyczna uległa mutacji

 

hormonoterapia

 

metoda leczenia nowotworów polegająca na zastosowaniu leków do walki z nowotworami, których rozwój zależy od poziomu hormonów w organizmie pacjenta

 

immunoterapia

 

metoda leczenia nowotworów polegająca na pobudzeniu układu odpornościowego pacjenta poprzez podanie szczepionki antyrakowej

 

komórki macierzyste

 

komórki posiadające zdolność do nieskończonej liczby podziałów i różnicowania się w komórki innych typów

 

nowotwór niezłośliwy (łagodny)

 

rozwijająca się nieprawidłowo tkanka, której komórki tworzą zbitą strukturę i nie przemieszczają się w organizmie

 

nowotwór złośliwy

 

rozwijająca się nieprawidłowo tkanka, której komórki wędrują do innych części organizmu tworząc przerzuty

 

przerzut

 

guz wtórny powstały z komórek nowotworowych guza pierwotnego

 

radioterapia

 

metoda leczenia nowotworów polegająca na naświetlaniu chorej tkanki promieniowaniem jonizującym, powodującym obumarcie komórek rakowych

 

rak

 

nowotwór złośliwy tworzący się z tkanki nabłonkowej

 

02.06.2020, 04.05.2020

Temat lekcji: "Zdrowie i choroby". Temat ten jest przeznaczony na dwie godziny lekcyjne. Proszę się zapoznać z materiałem w podręczniku str. 245-252

Informacje dotyczące tego tematu znajdują się również na stronach:

 https://epodreczniki.pl/a/zdrowie-i-choroby/D19gvfhe1

 https://epodreczniki.pl/a/choroby-zakazne-i-pasozytnicze/D18LkaAxm 

 

Zapoznacie się z:

- przyczynami chorób,

-  czym jest  zdrowie,

- ochroną zdrowia

- przyczynami chorób zakaźnych

 - metodami zapobiegania chorobom zakaźnym

- rodzajami chorób cywilizacyjnych

- przyczynami chorób cywilizacyjnych

 

Praca domowa: Proszę zapisać w zeszycie notatkę (w tym tygodniu nie musicie wysyłać zdjęć).

 

26.05.2020

Temat lekcji: "Rozwój człowieka - od narodzin do starości" Podręcznik str. 230

 Zapoznając się z materiałem w książce i zwróćcie uwagę na etapy życia człowieka oraz rodzaje dojrzałości. Zapoznajcie się z przemianami fizycznymi, psychicznymi i społecznymi człowieka.

 Praca domowa: ćwiczenia 1-4 str.116 (nie musicie przysyłać zdjęć)

 

28.05.2020

Temat lekcji: "Higiena i choroby układu rozrodczego". Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku na str. 235

W tym temacie poznacie podstawowe zasady zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową oraz przykłady chorób układu rozrodczego. Poznacie również naturalne i sztuczne metody planowania rodziny.

 Praca domowa: Notatka w zeszycie.