Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

GEOGRAFIA I HISTORIA

HISTORIA

 

23. 06. Historia kl.7: Powtórzenie działu VII - „Ku wojnie”

 

Proszę wykonać  zadania z Zeszytu ćwiczeń z tematu z tematu 34.

 

Polecam wejść na następujący adres https://gwo.pl/filmy-edukacyjne-p4315

 

W zakładce FILMY EDUKACYJNE  GWO,  znajdziecie klasę  VII  i obejrzeć następujące  krótkie filmy: SPOŁECZEŃSTOWO II RP,  EKSPANSJA HITLERA  i  MARSZ  KU  WOJNIE .

 

 

9.06

Ostatnie miesiące pokoju – marsz ku wojnie.

Zagadnienia z ostatniej lekcji, zgodnie z programem historii klasy siódmej, dotyczą Hitlera i jego poczynań w Europie w latach 30. XX wieku. Większość z Was orientuje się, do czego doprowadziła jego działalność, tym bardziej, że poznaliśmy wcześniej jakie metody rządzenia stosował w Niemczech, tworząc państwo totalitarne. Zapoznając się z treścią tematu str.248 - 255 zwróćcie uwagę na to, do czego doprowadziła polityka appeasementu przywódców państw zachodniej Europy, czym była oś Berlin – Rzym – Tokio oraz układ monachijski. Plany Hitlera zdobywania Europy dotyczyły początkowo najbliższych sąsiadów, jakie były żądania wobec Polski, przeczytacie na str. 253. Losy naszego kraju przypieczętował pakt zawarty między Trzecia Rzeszą i ZSRR w sierpniu 1939 r.  Proszę napisać w zeszycie dlaczego Austria i Francja nie przeciwstawiły się niemieckim przygotowaniom do wojny? oraz jakie były postanowienia paktu Ribbentrop – Mołotow

 

4 .06.

Temat: Włochy i Hiszpania przed II wojną światową.

Zapoznacie się dziś ze zjawiskiem faszyzmu, zagrożeniami jakie niósł ze sobą oraz z czego wynikało poparcie dla faszyzmu w Europie. Poznacie jak funkcjonował totalitaryzm na przykładzie Włoch. Następnie przybliżycie sobie okoliczności wybuchu wojny domowej  w Hiszpanii, wykorzystanej dla własnych celów przez niektóre  państwa europejskie, prowadzące agresywną politykę wobec sąsiadów,  dążące  do podbojów nowych ziem.

Proszę zapoznać się z zagadnieniami na str.240 -247 i napisać do zeszytu czym był totalitaryzm we Włoszech oraz kto popierał rebeliantów i republikanów walczących  przeciwko sobie w Hiszpanii.

 

2.06.

 Temat: Ekspansja Japonii na Dalekim Wschodzie.

Przenosimy się z Polski na Daleki Wschód do Japonii i Chin pierwszej połowy XX wieku. Japonia prowadziła politykę izolacji od reszty świata od początku XVII wieku, podobnie postępowały przez wieki Chiny, uważając się za Państwo Środka, najważniejsze na świecie. Niestety skutki takich rządów były bardzo niekorzystne dla rozwoju tych społeczeństw i postanowiono to zmienić, unowocześnić. Jednak tylko Japonia przeprowadziła reformy wzmacniające pozycję państwa do tego stopnia, że stała się imperium kolonialnym i zaczęła dokonywać podbojów sąsiednich terenów we wschodniej Azji.  Proszę zapoznać się z zagadnieniami z tego tematu i napisać w zeszycie z jakimi krajami Japonia prowadziła wojny  na przełomie XIX i XX wieku oraz czym była masakra nankińska?

 

                                                                                               GEOGRAFIA

 

 TEMAT: Sprawdź czy znasz mapę!

Zadania powtórzeniowo – utrwalające z Zeszytu ćwiczeń  str. 125, 126,

Krzyżówki geograficzne str. 127, 128.

9.06

Temat: Moja mała ojczyzna.

 

Określenie „mała ojczyzna” oznacza miejsce, z którym łączy Was więź emocjonalna, które jest Wam bliskie, dobrze je znacie i czujecie się w nim dobrze. Jest to obszar mniejszy od regionu, ale większy niż dom rodzinny. Skąd czerpać można informacje o ojczyźnie i jak przyczynić się do poprawy warunków tego najbliższego Wam miejsca, dowiecie się po zapoznaniu się z zagadnieniami z dzisiejszej lekcji str.206 – 209. Wykorzystajcie Zeszyt ćwiczeń str.123, na której wykonanie zadań, ułatwi Wam zebranie informacji o swojej miejscowości.

 

4.06 .

Temat: Poznaje region, w którym mieszkam.

Zapoznacie się z dokładnymi określeniami opisującymi region –str.198 oraz co obejmuje jego charakterystyka –str. 200, aby zaprojektować podróż po swoim regionie. Dowiecie się skąd można czerpać potrzebną wiedzę na określony temat –str.200, oprócz Internetu, bo to jest dla większości niestety jedyna możliwość pozyskiwania informacji, a wcale tak nie jest. W zeszycie ćwiczeń zróbcie zad. na str.121-122, chętni mogą pochwalić się wykonaniem zadań, odsyłając je na maila.

 

2.06.

Temat: Relacje między elementami środowiska geograficznego -utrwalenie działu VII.

N podstawie omówionej tematyki z tego rozdziału proszę wykonać w ramach powtórzenia zadania w Zeszycie ćwiczeń ze str.119-120. Uczniowie, którzy nie odesłali do sprawdzenia zad. z 26 maja,  muszą odesłać  te zadania dzisiejsze do sprawdzenia.