Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start / KL. VII / RELIGIA

RELIGIA

22.06.20
TEMAT: MOJE ZAINTERESOWANIA-  CO LUBIĘ, KIM CHCĘ ZOSTAĆ
 
Warto rozwijać zaintetesowani,  ponieważ 
☆ są  inspiracją  do działania,
☆można uczyć  się  czegoś  nowego 
☆poznaje  się  nowe  osoby,
☆ rozwija się umiejętności, 
☆ współpracuje  się z innymi,
☆ wypracowuje  się potrzeba cechy ( np. cierpliwość )
☆ poznaje się świat, 
☆ rozbudza się  emocje, 
☆pogłębia się wiedzę, 
☆można  dzielić się posją z innymi, 
☆ odczuwa się satysfakcję, 
☆ odkrywa się predyspozycje  do pracy zawodowej
 Znacie kilku świętych : św.  Jan Paweł II, św.o. Pio, św. Franciszek z Asyżu, bł. Matka Teresa  z Kalkuty. Wszyscy ci swieci,  wykorzystywali  swoje zaintetesowania   najpierw  do budowania  własnego życia, aby później służyć  nimi innym. Żadna z tych osób nie osiągnęła by świętości,  gdyby  własne umiejętności zostawiła  dla siebie.
 Każdy  chrześcijanin  ma  za zadanie  świadczyć  o Ewangelii  własnym życiem.  Ale Bóg z każdym czlowiekiem idzie  jego własna drogą  powołania. 
ZADANE:  POMÓDL SIĘ  O UMIEJĘTNE ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ  I WŁAŚCIWY  WYBÓR ZAWODU.

15.06.2020
TEMAT :  Z PANEM JEZUSEM  IDZIEMY PRZEZ ZYCIE- BOŻE  CIAŁO. 
 
Po raz pierwszy z procesją  Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się  w XIV wieku w Płocku  i  we  Wrocławiu.  To dzień, kiedy  Bóg ,,wychodzi"  ze świątyni  i odwiedza nas tam, gdzie żyjemy. 
Podczas  precesji  rozważamy  prawdę,  że  Eucharystia jest:
☆ofiarą -  uczy składać siebie  w ofierze Bogu i ludziom.
☆pokarmem duszy -  pomaga pokonywać egoizm, służyć  bliźnim,  wytrwać w dobrym. 
☆ zadatkiem nieśmiertelności-  kto ją spożywa,  będzie żyć wiecznie.
☆ sakramentem zjednoczenia -  pomaga żyć  w jedności  z Bogiem  i ludźmi. 
Eucharystia  jest dla nas źródłem wielu łask,które pozwalają  nam żyć  we wspólnocie  z Bogiem i ludźmi, na ziemi.  Jest pomocą,  abyśmy mogli  być zbawieni. Uczestnicząc  w procesji Bożego  Ciała,  wyrażamy pragnienie życia tymi prawdami. 

10.06
TEMAT:WŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE  CZASU WOLNEGO.
 
Mam nadzieję,  że przeczytaliscie  słowa Jana Pawła  II   o odpoczynku.
 Odpoczynek  jest potrzebne każdemu  a nas , byśmy  mogli  się rozwijać. 
Czas wolny  pomaga również  w dostrzeżeniu, że wszystko , co posiadamy, jest darem Boga. Pochłonięty  pracą człowiek może  mieć wrażenie, że  wszystko zależy tylko   od niego.
ZADANE: Z PODANYCH PROPOZYCJI  UŁÓŹ PLAN  SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
- dzień  dla jednego osoby 
- kilkugodzinne, rekolekcje spotkanie klasy
-dzień na koloniach
-wakacyjny weekend z przyjaciółmi
-  jednodniowy wyjazd  z rodzicami. 
Przygotowując plan, weźcie pod uwagę  spotkanie z innymi, że Bogiem, ale możecie też zaproponować chwilę  samotności.
Bóg daje nam czas,więc On  powinien  być  w centrum naszej  pracy i odpoczynkubezpieczeń. 
 
07.06
TEMAT:  KTO RYWALIZUJE  O  MÓJ  CZAS?
 
 Czas jest dziełem  i darem Bożym dla czlowieka od Stwórcy. Jest on tez zadaniem do wypełnienia.   Są  dwa rodzaje  spędzania czasu : przy pracy  i odpoczynku. Przeczytajcie ( Rdz2,2- 5)
Powinność  wypełniania czasu pracą i odpoczynkiem  odnajdujemy   juz w Księdze Rodzaju. 
Cykl  pracy  i odpoczynku  jest    wpisany w ludzką naturę.  Bóg wskazuje nam , że jest  czas pracy ,trudu i czas świętowania.  
Również  Pan Jezus przypominał, że  po czasie pracy powinien być odpoczynk.
 Przeczytajcie ,  co powiedział  zmęczonym apostołom. (MK6,30- 32). 
Po ciężkiej pracy należy  nam się  odpoczynek. Jest on nawet koniecznością, byśmy  mogli  prawidłowo  funkcjonować. Daje też szansę  spotkania  się z bliskimi  i poznawania  nowych  kolegów o przyjaciół.  
Mądrością   jest dobrze wykorzystać czas  z szacunkiem wobec  siebie i innych. Ważne jest ,byśmy  wędrując myślą  wstecz ,nieumieli się wstydzić  przed sobą i Bogiem naszych  czynów  i zachowań.
Zadane :  Przeczytaj  z podręcznika  słowa Jana Pawła II  o  wypoczynku.