Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start / KL.VIII / JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

 

22nd June

Subject: Powtarzamy słownictwo i zagadnienia gramatyczne z działu zdrowie.

 

Wykonajcie kartę pracy z rozdziału zdrowie. Dla chętnych ćwiczenia z zeszytów ćwiczeń str.58-62.

 

Gramatyka

 

1  Uzupełnij zdania czasownikami w czasie past simple lub

 

past continuous.

 

1  Just as I _________________ (get) ready to go to bed, I heard a funny noise.

 

2  While Phil _________________ (walk) in the park, he met his

 

classmate, Ben.

 

3  Did you hear what _________________ (happen) to Claire as she was coming home from the basketball match last week?

 

4  They were having supper when somebody _________________ (knock) on the door.

 

5  I finished my homework while I _________________ (wait) for my dad to take me to my medical check-up.

 

Mark

 

5

 

 

 

Słownictwo

 

2  Utwórz zwroty odnoszące się do zabiegów stosowanych

 

w przypadku wystąpienia różnych urazów, dopasowując

 

wyrażenia (1–3) do czasowników (A–E). Niektóre czasowniki

 

nie pasują do żadnego wyrażenia.

 

 

 

1 ____ the patient on the back

 

2 ____ the patient’s feet

 

3 ____ cold water over the affected area

 

A  apply  B  run  C  hit  D  raise  E  have

 

Mark

 

3

 

 

 

3  Dopasuj zwroty z zadania 2 do odpowiednich urazów (1–4). Jeden z urazów nie pasuje do żadnego zabiegu.

 

Wstaw obok niego −.

 

 

 

1  twisting your ankle: ________________________________

 

2  scalding yourself: ________________________________­__

 

3  fainting: _________________________________________

 

4  choking: _________________________________________

 

Mark

 

4

 

 

 

4  Dopasuj podane wyrazy do zdań 1–5. Dwa wyrazy nie

 

pasują do żadnego zdania.

 

 

 

elbow     knee     lips     stomach     toothache     throat     wound

 

 

 

1  This is between your shoulder and your hand. _________

 

2  This is sore when you catch a cold. _________

 

3  What you eat goes there. _________

 

4  It’s time to see your dentist. _________

 

5  You might kiss someone with these. _________

 

Mark

 

5

 

 

 

Funkcje językowe

 

 

 

5  Dopasuj wypowiedzi (1–3) do reakcji (A–D). Jedna z reakcji

 

nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

 

 

1  I feel sick. ____  2  I’ve got an earache. ____  3  I’m feeling ill. ____

 

 

 

A  Oh dear. I think you should wear a warm hat.

 

B  Why don’t you eat something?

 

C  You really shouldn't go out.

 

D  You should get some fresh air.

 

Mark

 

3

 

 

 

 

 

23rd June

 

Subject: Nazwy wynalazków, czasowniki opisujące odkrycia i wynalazki.

 

Na stronie szkoły udostępniłam podręcznik, proszę przejść do str.127. Wspierając się słowniczkiem (s.135), wykonać ćwiczenia od 5 do 8/127 oraz ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, str.128.

 

Pozdrawiam i życzę beztroskich wakacji i powodzenia w dalszym etapie kształcenia.

 

M.Kucharczyk.

 

 

 

 

 

Pozdrawiam

 

M.Kucharczyk

 

15th June

Subject: Rozwiązywanie testu próbnego.

Proszę o rozwiązanie próbnego testu z j.angielskiego i sprawdzenie swoich odpowiedzi w kluczu. Test w załączeniu wraz z kluczem.

Jeszcze raz powtórzcie wszystkie formy wypowiedzi, funkcje językowe i słownictwo ze wszystkich omawianych rozdziałów.

Trzymam kciuki i życzę powodzenia na egzaminie.

 

8th June 

Do powtórki przed egzaminem załączam do rozwiązania test próbny (plik do pobrania)

Subject: Illnesses and symptoms- nazwy chorób, nazwy objawów chorobowych. Pytanie o informacje związane z własnym stanem zdrowia.

Otwórzcie podręczniki na str. 117. Zapoznajcie się ze słownictwem s.125, zapamiętajcie je, wykonajcie do zeszytu ćw.7./118 oraz 1,2,3,4,5/119. Uczcie się na pamięć funkcji językowych z działu zdrowie, s. 117 oraz słownictwa s.125.

 

9th June

Subject: Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, udzielanie rad z zastosowaniem czasownika modalnego should, ought to, opisywanie sposobów postępowania w razie wypadku.

Otwórzcie podręcznik na str. 118. Wykonajcie wszystkie ćwiczenia z tej strony, skupcie się na ćwiczeniach na rozumienie ze słuchu, wyślijcie na mojego maila. Uczcie się na pamięć funkcji językowych z działu zdrowie, s. 117 oraz słownictwa s.125.

 

15th June

Subject: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych typu test luk sterowanych, pisanie wiadomości e-mail na temat poprawy własnego stanu zdrowia.

Otwórzcie podręczniki na str.120-121. Przetłumaczcie teksty i wykonajcie ćwiczenia od 3 do 6b. Następnie napiszcie email wg reguł, których uczyliśmy się na lekcjach z ćw.5/123 i prześlijcie na mojego maila.

 

Pliki do pobrania