Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start / KL.VIII / MATEMATYKA I FIZYKA

MATEMATYKA I FIZYKA

 MATEMATYKA

 

  • Temat: Analiza arkusza egzaminacyjnego. (22 czerwca)

 

  • Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie ósmej. (24,25 czerwca)

Otwórzcie stronę https://matmagwiazdy.pl/   a następnie z menu wybierzcie interesujący Was dział tematyczny, który chcecie powtórzyć. Do każdego działu jest kilka filmów wyjaśniających wybrane zagadnienia.

 

  • Temat: Powtórzenie przed egzaminem. (15 czerwca)

Przypomnijcie sobie podstawowe wzory - https://www.youtube.com/watch?v=V80Vw8qrZK4

Więcej wzorów - https://www.youtube.com/watch?v=KgX3UxCOz8A

Obejrzyjcie wybrany film:

Próbny egzamin ósmoklasisty 2018/2019 - https://www.youtube.com/watch?v=3PKFvZaGRao

Typowe zadania egzaminacyjne cz.1 - https://www.youtube.com/watch?v=44oIofiU7mk

Typowe zadania egzaminacyjne cz.2 - https://www.youtube.com/watch?v=e10nRJrTQ6M

Typowe zadania egzaminacyjne cz.3 - https://www.youtube.com/watch?v=ncbornGPcsQ

Nie popełniaj tych błędów cz.1: https://www.youtube.com/watch?v=ZPWwc4GfqEs

Nie popełniaj tych błędów cz.2: https://www.youtube.com/watch?v=7cuLDKxbj2w

 

 

FIZYKA

 

  • Temat: Zastosowanie soczewek w przyrządach optycznych. (23 czerwca)

 

Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg oraz prezentację https://prezi.com/xpvnpp9otta6/zastosowanie-socewek-i-zwierciade-w-przyrzadach-optycznych/

 

  •  
  • Temat: Miraże i inne fizyczne. (24 czerwca)

 

Obejrzyjcie filmy https://www.youtube.com/watch?v=B5fPjntrUBw

 

https://www.youtube.com/watch?v=TzVwylhRqAU

 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z optyki. (9, 10 czerwca)

Korzystając z informacji w podręczniku wykonajcie testy podsumowujące Test 1 i Test 2 ze str.274/275. Odpowiedzi wyślijcie mailem do piątku 12 czerwca.

 

Temat: Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek. (2,3 czerwca) 

Soczewki służą do otrzymywania obrazów rzeczywistych i pozornych różnych przedmiotów świecących. Obrazu pozornego nie da się otrzymać na ekranie, można go obejrzeć, patrząc w głąb soczewki. Konstrukcję obrazów powstających w soczewce można wykonać, wykreślając dwa promienie podstawowe. Jednym jest promień biegnący z wierzchołka przedmiotu równolegle do głównej osi soczewki i po załamaniu w soczewce przechodzący przez ognisko. Drugim może być promień biegnący przez środek soczewki, nie zmieniający swojego kierunku lub promień biegnący z wierzchołka przedmiotu przez ognisko soczewki i po załamaniu w soczewce równoległy do osi głównej. Punkt przecięcia się dwóch promieni podstawowych wyznacza wierzchołek obrazu. Przy konstrukcji obrazów przyjmuje się następujące symbole soczewek:

 

 

    skupiająca                            rozpraszająca

 

Na przykładzie poniższych rysunków, można przeanalizować cechy obrazów powstających w soczewkach skupiających. Zależą one od położenia przedmiotu względem soczewki. Przerysujcie do zeszytów konstrukcje powstawania obrazów w soczewkach i ich cechy.

 

 

 

 

 Źródło: http://fizyka.edu.pl/soczewka-skupiajaca/   

 

Jeżeli przedmiot znajduje się pomiędzy ogniskiem a soczewką (0<x<f), wtedy otrzymany obraz jest zawsze pozorny, prosty i powiększony oraz powstaje po tej samej stronie soczewki, po której znajduje się przedmiot. 

 

 

 

Gdy przedmiot jest w tym samym miejscu, co ognisko soczewki (x = f), wówczas obraz nie powstanie. Promienie ani ich przedłużenia nie przetną się, ponieważ są do siebie równoległe.

 

 

 

Jeśli przedmiot znajduje się pomiędzy środkiem krzywizny a ogniskiem soczewki (f<x<2f), to obraz powstanie po drugiej stronie soczewki i będzie rzeczywisty, odwrócony i powiększony.

 

 

 

W przypadku, kiedy przedmiot jest w odległości równej długości dwóch ogniskowych od środka soczewki (x = 2f), wtedy po drugiej stronie soczewki powstanie obraz rzeczywisty, odwrócony o rozmiarach takich, jakie ma przedmiot, czyli ani nie powiększony, ani nie pomniejszony.

 

 

 

Gdy przedmiot znajduje się w odległości większej od podwojonej ogniskowej (x>2f), wówczas po przeciwnej stronie soczewki powstanie obraz, który będzie rzeczywisty, odwrócony i pomniejszony.

 

W przypadku soczewki rozpraszającej cechy obrazu zawsze są takie same, bez względu na odległość przedmiotu od soczewki, a mianowicie otrzymujemy obraz: pozorny, prosty i pomniejszony. Wraz ze zmianą odległości, zmieniać się będzie tylko wartość pomniejszenia.

 

 

 

     Źródło: http://fizyka.edu.pl/soczewka-rozpraszajaca/