Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

GEOGRAFIA I HISTORIA

HISTORIA

23 czerwca

Temat: Trudności III Rzeczypospolitej - powtórzenie.

PRZECZYTAĆ ZAGADNIENIA ZE STR. 260 „TO ,CO NAJWAŻNIEJSZE”

Polecam wejść na następujący adres https://gwo.pl/filmy-edukacyjne-p4315

i wejść na Filmy edukacyjne i w klasie VIII obejrzeć następujące filmy: STAN WOJENNY i JESIEŃ

 

9.06

Temat: Polska w NATO i Unii Europejskiej.

 

Mówiliśmy niedawno o tym, że po roku 1989 nastąpił zwrot państw zależnych od ZSRR  w stroną zachodnich demokracji, zjawisko to dotyczyło również Polski. Kiedy nasz kraj stał się członkiem najbardziej znanych organizacji międzynarodowych większość z Was wie, choćby z lekcji WOSu, ale musicie uświadomić sobie, że za nim się to stało, nasze państwo musiało dokonać wielu zmian, tak w gospodarce, jak i sposobie rządzenia oraz rozwiązać wiele problemów. Zapoznając się z tym tematem zwróćcie uwagę na;

 

 trudności III Rzeczpospolitej (nazwa państwa po 1989r.),

 

dwa odmienne  kierunki polityczne społeczeństwa,  

 

 plan naprawy finansów państwa tzw. Balcerowicza,

 

zmiany w konstytucji RP

 

Do zeszytu proszę napisać zad. 5 str. 256.

 

 4.06

Temat: Dzisiejszy świat.

Dzisiejsza lekcja przybliży Wam społeczne skutki rewolucji naukowo – technologicznej i globalizacji. Większość skutków tej trzeciej rewolucji przemysłowej, a dokładnie rewolucji naukowo- technologicznej, jest Wam znana z innych lekcji, z różnorakich mediów  ale i codziennych sytuacji życiowych, bo ten rozwój wynalazczości w powiązaniu z nauką trwa nieustannie. Zwróćcie uwagę na to, że skutki tej rewolucji, tych zmian, odczuwalne są nie tylko w krajach najbogatszych wysoko rozwiniętych, ale przez zjawisko globalizacji także w innych częściach świata. Coraz większą rolę w dzisiejszym świecie zaczynają odgrywać  państwa i cywilizacje inne niż zachodnia (Europa i USA )- są to Chiny, Indie czy państwa muzułmańskie. Pod tematem wyjaśnijcie krótko, na czy polega globalizacja ekonomiczna, polityczna i kulturowa?

 

2.06.

Temat: Rewolucja naukowo – technologiczna.

Lekcja ta jest zestawieniem osiągnięć rewolucji przemysłowych jakie zaszły w rozwoju człowieka od XVIII wieku. Pierwsza rewolucja przemysłowa to druga połowa XVIII wieku i  zastosowanie maszyny parowej w różnych dziedzinach gospodarki. Druga rewolucja nazywana technologiczną to przełom XIX i XX wieku, a trzecia rewolucja przemysłowa to rewolucja naukowo – technologiczna, która trwa nadal a rozpoczęła się po II wojnie światowej. Po zapoznaniu się z tematem na str. 246-247 proszę napisać na czym polegała druga i trzecia rewolucja przemysłowa (główne dokonania)

 

 GEOGRAFIA

 

4.06.

Temat: Obszary okołobiegunowe - środowisko Arktyki i Antarktyki.

 

Obszary okołobiegunowe to tereny, jak nazwa mówi, wokół biegunów. Na północy to jest ARKTYKA – ocean Arktyczny z wieloletnim pływającym lodem,  Grenlandia , największa wyspa świata przykryta lądolodem oraz obszary położone poza kołem podbiegunowym północnym. Wokół bieguna południowego rozciąga się ANTARKTYKA – kontynent Antarktyda i wyspy na wodach Oceanu Południowego. Ze względu na położenie tych obszarów poza kołami podbiegunowymi, są to najzimniejsze tereny na Ziemi, a przez to słabo ( niektóre rejony Arktyki  są zamieszkałe) lub w ogóle niezamieszkałe przez człowieka. Świat roślinny i zwierzęcy również jest bardzo ubogi. Proszę zwrócicie uwagę na specyficzne dla tych rejonów warunki klimatyczne – fotografie i klimatogramy str.175. Przeczytajcie, dlaczego zachodzą zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych (str. 176 -177) a także jaki jest zakres badań naukowych na tych terenach (str.180.) Napiszcie pod tematem w notatce, co nazywamy Antarktyką, a co Arktyką; którzy Polacy  są najbardziej znanymi polarnikami  i co zawiera  traktat zwany „Układem Antarktycznym”.

 

28.05

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.

Przenosimy się na półkulę południową, aby poznać najmniejszy kontynent na Ziemi- Australię oraz zapoznać się z określeniem Oceania – czyli tysiące wysp Oceanu Spokojnego pogrupowanych w cztery regiony geograficzne. Proszę zapoznać się z mapą ogólnogeograficzną Australii  str.152 oraz Oceanii str.160 żeby określić położenie i elementy ukształtowania  powierzchni. Zapoznajcie się też z ciekawostką  str.154. wyjaśniającą, czemu Australię uznaje się za kontynent, a nie za wyspę. Na str. 156- 157 przeanalizujcie klimatogramy dla trzech stref klimatycznych (podzwrotnikowej, zwrotnikowej i podrównikowej) i zwróćcie uwagę, że położenie Australii po obu stronach zwrotnika Koziorożca sprawia, że jest ona  najsuchszym  kontynentem na Ziemi. Ratunkiem dla ludności są wody artezyjskie –str. 158. Następnie zapoznajcie się jeszcze z archipelagami (to grupy wysp), które tworzą Oceanię- str. 159. W zeszycie napiszcie wyjaśnienie następujących pojęć z tego tematu:

- endemity i ich przykłady;

-Związek Australijski;

- skrub;

- creeks (kriks);

- basen artezyjski;

- atol.