Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

26.05

Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

Podręcznik str. 138-145.

Wpisz do zeszytu zasady aktywnego słuchania.

 

02.06.

Temat:  Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

Podręcznik str. 138-145.

Wyjaśnij, czym jest asertywność.

 

09.06.

Temat: Powtórzenie materiału z profilaktyki zdrowotnej.

 

 

12.05

Temat: Depresja, anoreksja-choroby cywilizacyjne.

 Podręcznik str. 134-135.

 

Wymień główne objawy anoreksji.

 

 

19.05.

 Temat:  Uzależnienia behawioralne.

 Podręcznik str. 136-137.

 

Jak zapobiegać uzależnieniom od internetu?