Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start / KL.VIII / RELIGIA

RELIGIA

TEMAT: MOJE OBOWIĄZKI, KTÓRE NIE  ROZWIJAJĄ. 
 
Każdy, kto otrzymał  zadanie w życiu,  otrzymał  również  pomoc do jego  wykonania. Niewykorzystane  jej sprawia, że  zadanie jest  źle wykonane  i ktoś z tego powodu cierpi. Dlatego musimy  odpowiednio potraktować  te umiejętności  które posiadamy, bo kiedyś bedziem  się z nich rozliczać  przed Bogiem.
Ci, którzy  korzystają  z nich dobrze  usłyszą kiedyś:,, Wejdź do miłości swego Pana". O tych ,którzy  ich nie rozwijają, Bóg powie : ,,Sługę  nieuzytecznego  wyrzućcie  na zewnątrz- w ciemności! ".
ZAFANE : POMÓDL  SIĘ  O WŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE  DARÓW  KTÓRE  OTRZYMAŁEŚ OD BOGA.

22.06.20
TEMAT:  DLACZEGO  MĄDRY,  A NIE INTELIGENTNY  I BOGATY?  MĄDROŚĆ  SALOMONA.
 
Wyobraźcie sobie, że Bóg chce wam dać wielki dar i proponuje  do wyboru : mądrość, bogactwo, inteligencję,  długie źycie  lub sławę. Możecie wybrać  tylko jedną  rzecz. Na co się zdecydujecie?
Przed podobnym  wyborem stanął  król Salomon. To, co wybrał i otrzymał będzie treścią dzisiejszej katechezy. 
Salomon  dziedziczył  tron po swoim ojcu Dawidzie. Od jego  decyzji   zależał los  ludu izraelskiego. Do niego  należało  rządzenie  całym narodem  i rozsądzanie  sporów między  podanymi. 
 Przeczytaj 1 Krl 3, 5- 15  i  zobacz: 
- O co Salomon  mógł prosić Boga?
- O co Salomon Go poprosił?
 Salomon prosi o mądrość  nie ze względu na siebie, lecz ze względu  na naród  którym ma rządzić.  Salomon otrzymał wszystko , z czego mogliście  wybrać  na początku  katechezy. Ten,kto wybiera  mądrość, może  otrzymać wszystko ,tzn. bogactwo,długie życie i sławę.  Nie są to dary ,które  mają być  wykorzystywane  do egoistycznego  zaspokajania wlasnych potrzeb, lecz do służenia  innym. Bóg nie jest przeciwnikiem bogactwa, inteligencji  czy sławy, chce tylko,aby człowiek potrafił właściwie dysponować tym, co  od  Niego otrzymuje.
ZADANE  ZASTANÓW SIĘ, KTO JEST DLA CIEBIE PRZYKŁADEM  NIEZWYKŁEJ  MĄDROŚCI.

15.06.20
TEMAT:  KTO JEST ZA TYM, ŻE   NIE MA SŁOŃCA?  NORMY MORALNE.
 
Prawo naturalne jest  trwałe i niezmienne.  Nie jest uzależnione  od przemian historycznychej czy zmieniających  się poglądów  i ideologii.  Treść prawa naturalnego  wpisana jest przez  Boga  w sercu  każdego czlowiwka ( Rz 2,15) Nikt tego prawa nie może  człowiekowi  odebrać, ponieważ jest wpisane  w jego naturę. Prawo  naturalne  broni  ludzkiej godności  oraz określa fundamentalne  prawa i obowiązki człowieka. Jako  podstawowe prawa wymienia  się :  prawo do życia, prawo własności,  prawo do owoców pracy. Prawo naturalne ma bronić  nienaruszalnych  praw człowieka  i jest ono uważane  za nadrzędne  wobec  prawa  stanowionego. Nad tym prawem nie można  dyskutować  i zmieniać  go ze względu  na poglądy  grupy  osób.  W przeciwieństwie do prawa naturalnego prawo stanowione  jest obowiązującym w dany społeczeństwie zbiorem  norm, które zostały  ustanowione  przez  organy państwowe i jest wolne od ocen moralnych.
ZADANO : PRZECZYTAJ TEMAT I ZRÓB NOTATKĘ. 

09.06
TEMAT:ZA KAŻDYM RAZEM WIDZĘ SIEBIE  INACZEJ. PRZYJMOWANIE OPINII  INNYCH O SOBIE.
 Patrząc  na postawy innych  często widzimy  tylko to, co jest na zewnątrz.  Nie znamy całej prawdy o drugiej osobie . Może się zdawać, że   ktoś  czyni coś złego, a w rzeczywistości  robi coś dobrego i odwrotnie.  Podobnie może  być w naszym przypadku:  ktoś  może o nas  wydać opinię niezgodna z tym, co myślimy,czujemy i robimy.
Przygotujcie opinię o sobie samych. Napiszcie własne CV.
 Informacje o  nas samych mamy z trzech  źródeł:
☆ Autorefleksja- poznanie własnych  zalet, wad,  lęków, obaw, pragnień,potrzeb, zyciowych  celów.
-☆ Inni ludzie-  co myślą  o mnie  koledzy i kolezanki ( ci,, którzy mnie akceptują, ale też Ci, którzy nie nie akceptują ) 
-☆ Bóg - Boże słowo  jest jak lustro ,w którym mogę się przeglądać. 
Poznanie samego siebie  wymaga ciągłego  odkrywania prawdy o sobie i zmierzenia się ze swoimi lękami.  Bardzo często boimy się, że  gdy zobaczymy, jacy naprawdę jesteśmy,  idealne  wyobrażenie  o nas samych rozpadnie się w gruz.  Dlatego warunkiem dobrego  poznania  samego siebie jest pokora, samoakceptacja oraz dystans do siebie( autoironia)
ZADANE: PRZECZYTAJ FRAGMENT
 ŁK 7.36,44- 50 O NAWROCONEJ GRZESZNICY,A NASTĘPNIE DOPISZ  DALSZE JEJ LOSY,PAMIĘTAJĄC, ŻE SPOTKANIE Z JEZUSEM PRZEMIENIŁO  JĄ.
 
 
08.06.
TEMAT: ŚWIAT  DZIECKA I NASTOLATKA, DOJRZAŁE  RELACJE Z BOGIEM I LUDŹMI. 
 
Zmienia się rzeczywistość, w której wzrastacie.  Inaczej postrzegają  was rodzice,  inne wymagania stawia szkoła, i jeszcze inne są  relacje  wśród rówieśników. 
Wszędzie dokonują się zmiany,  łącznie  z waszym umysłem,  ciałem i uczuciami. Do was należy podjęcie  trudu rozpoznawania,czy to, co proponują  inni, jest właściwe i dobre, czy też  prowadzi do zła.  Święty Jan Paweł II  podczas spotkania z młodzieżą  na Westerplatte  powiedział  ważne słowa :,,  Musicie od siebie wymagać, choćby  inni od was nie wymagali"
Nasze relacje wobec ludzi  będą dojrzałe, gdy nauczymy się odpowiedzialności  za własne postępowanie.  Warto wiedzieć, że istnieją  następstwa, skutki,konsekwencje naszych wyborów  i naszych działań. Po co? By nie mieć kiedyś pretensji do Pana Boga, do rodziców,  do innych, że  nikt nam  nie powiedział,żeśmy   nie wiedzieli.
ZADANE. PRZECZYTAJ TEMAT I RÓB NOTATKĘ.