Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

22.05.
TEMAT:CZŁOWIEK ISTOTA PŁCIOWA 
 
Temat do przeczytania.Ćwiczenia można zrobić  sobie w wolnej chwili.
Zaplanuj szczegółowy  program  na sobotę  i niedzielę, który spędzisz z rodziną.