Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance

Jesteś tutaj: Start / HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA SZKOŁY

Bardzo trudno jest ustalić kiedy powstała szkoła w Somiance. Według opracowania Somianka, którego autorem jest tutejszy Gminny Ośrodek Kultury, wynika, że już w roku 1817 i 1819 istniała w Somiance mini-szkoła. Uczyło się w niej kilkoro dzieci, a nauczyciel (Piotr Trembliński) utrzymywany był na koszt naddzierżawcy  dóbr somiankowskich.

Następna wzmianka o szkole w Somiance pojawia się w publikacji „Polak” z 1905 roku. Fala marcowych i kwietniowych tzw. strajków szkolnych ogarnęła wiele gmin ówczesnego powiatu pułtuskiego, w tym i Somiankę. Chłopi wykazali się hardością wobec władz carskich domagając się wprowadzenia języka polskiego do szkół i urzędów oraz usunięcia strażników ziemskich. Oto fragment opisu prasowego z przebiegu zebrania gminnego w Somiance z kwietnia 1905 roku:  „W gminie Somianka uchwała o języku polskim poszła tak dobrze, jak nie trzeba lepiej. Wszyscy sobie powiedzieli, że trzeba wznowić język polski w gminie i szkole i ani jeden głos nie był temu przeciwny. (...) Gminiacy uchwalili, żeby nie przyjmować z gminy papierów rosyjskich, skasować szkółki rosyjskie z wyjątkiem jednej szkoły, co do której zrobiono wyraźne zastrzeżenie, aby nauka w niej odbywała się po polsku i żeby religii nauczał ksiądz rzymsko – katolicki”.

W 1928 roku w Somiance były dwie szkoły czteroklasowe, a każda z nich zatrudniała jednego nauczyciela. Znajdowały się one w prywatnych domach, których właściciele udostępnili po jednej większej izbie na potrzeby nauczania. Za wynajem pomieszczeń płaciła gmina, natomiast nauka była bezpłatna. W tym czasie, do obu szkół, uczęszczało łącznie około 40 dzieci miejscowych gospodarzy, zarówno chłopców jak i dziewcząt. Klasy były łączone w ten sposób, że I i II uczyła się razem, podobnie jak III i IV. Uczono podstawowych przedmiotów, takich jak: czytanie, pisanie, rachunki, historia i geografia. Ze względu na to, że obie szkoły znajdowały się niezbyt daleko od plebani, przychodził tam także ksiądz, aby uczyć religii.

W 1939 roku obydwie szkoły zostały zlikwidowane przez Niemców. Nastąpiła sześcioletnia przerwa w nauczaniu, gdyż ponownie szkoła w Somiance rozpoczęła działalność dopiero w 1945 roku, już jako jedna czteroklasowa powszechna szkoła podstawowa.

 Podobnie jak przed wojną, początkowo uczyło tylko dwóch nauczycieli, ale znacznie poprawiły się warunki lokalowe, gdyż na potrzeby szkoły, decyzją władz gminy, przeznaczono XVIII-wieczny pałac, pozostałość po przedwojennym dziedzicu tych ziem. Powstały tam cztery obszerne klasy, duży korytarz, kancelaria i dwa mieszkania dla nauczycieli na poddaszu.

 

W stosunkowo krótkim czasie szkoła rozrosła się do siedmioklasowej podstawówki, gdyż zaczęli uczęszczać do niej uczniowie z pobliskich wsi. Wzrosła też liczba nauczycieli.

Przedwojenny dwór służył społeczności lokalnej blisko pół wieku. Budynek ten, mający ponad 200 lat, wymagał gruntownego remontu, dlatego w 1991 roku zaczęto poszukiwać miejsca i środków na budowę nowej szkoły.

W tym celu zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły, którego działalność w porozumieniu z Urzędem Gminy w krótkim czasie przyniosła wymierne korzyści. W 1996 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny, obecną siedzibę  Szkoły.